้ห้องเรียนออนไลน์ครูเรวดี

พลังแห่งการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ Power of learning to big changing.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

รู้จักครูผู้สอน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ ครูเรวดี เกษตรเจริญ

นักเรียกเรียกว่า  "ครูหนิง"

เกิด 10 พ.ย. 25XX

กรุ๊ป โอ

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เว็บไซต์ www.rewadee.net

คติ การศึกษามิใช่เป็นการเรียนแบบท่อง แต่เป็นการเห็นอย่างถูกต้องด้วยตนเอง

ข้อมูลการศึกษา

ระดับการศึกษา ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การรับราชการ

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ

ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ

ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนสตรียะลา

การทำงาน

หัวหน้า ศูนย์คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ

สถานที่ทำงานห้องศูนย์เทคโนฯ หรือห้อง IT School อาคารเรียน 6 ชั้น 2 โรงเรียนสตรียะลา

การสอน

สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสื่อ

IS1   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

IS3   การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)

ชุมนุม คอมพิวเตอร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องแบบลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2